Skal vi ringe dig op?

    ANSUL® er et globalt premiumbrand under Tyco Fire Protection Products, som specialiserer sig i at opdage-, hindre- og slukke brande i køkkener.  ANSULs leverer alt fra håndbærbare og ildslukkere på hjul, til specielt designede brand-detektions- og brandslukningssystemer, samt systemer med udslips kontrol af farlige kemiske stoffer. 

    Alle ANSUL®s  brandbeskyttelses produkter er designet og produceret efter strenge standarder og testet under kontrol af internationale uafhængige testlaboratorier og godkendelses bureauer.

    ANSUL brand beskyttelsesprodukter blev introduceret på markedet i 1939 med den første patron betjente, tør kemiske ildslukker. Efterhånden som teknologien ændrede sig, nye farer opstod og fokus på sikkerhed steg, arbejdede ANSUL-produktingeniører hånd i hånd med mange industrier for at udvikle produkter til at beskytte deres folk og ejendomme mod brand.

    I dag huser ANSUL Fire Technology Center og Center of Excellence, et af de mest omfattende brand forsknings- og testfaciliteter i verden. Intet andet brandbeskyttelses brand understøttes af så, bredt baserede forsknings- og testfaciliteter med så mange forskere og ingeniører, der bruger 100% af deres tid på at forberede sig på fremtidens brandbeskyttelses- og sikkerhedsbehov.

    Websitet: www.ansul.com