Databehandler aftale

DATABEHANDLER AFTALE

Her kan du læse, hvordan Inter-Gastro A/S og Inter-Gastro Service ApS (herefter IG-Gruppen) håndterer databehandleraftalen.

Dataansvarlig

IG-Gruppen er dataansvarlig for behandlingen af de person- og kundeoplysninger, som vi har modtaget. Behandling af person- og kundeoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Inter-Gastro A/S
Midtager 18
2605 Brøndby

CVR-nr.: 19 78 39 44
Telefon: 4329 2000

Mail: info@inter-gastro.dk

Hvilke person- og kundeoplysninger indsamler vi, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen

• Besøg på vores hjemmeside www.inter-gastro.dk

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:
– Type af browser
– Søgetermer
– IP-adresse
– Netværkslokation
– Informationer om computer

Formålet med indsamlingen er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, mulighed for at kunne målrette markedsføring, herunder retargeting via LinkedIN, Google, osv. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig eventuelle relevante tilbud.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger vil være salg- og marketingsafdelingen samt vores eksterne samarbejdspartner til bl.a. teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt eventuel målrettet markedsføring.

Oplysningerne slettes når du ikke har besøgt hjemmesiden i 1 år.

• Kommunikation via vores hjemmeside www.inter-gastro.dk

Når du kommunikerer med os på vores hjemmeside, indsamler vi de oplysninger, du selv angiver:
– Navn
– Firma
– Firmaadresse
– E-mailadresse
– Telefonnummer

Formålet med indsamlingen er i første omgang at kunne kontakte dig, og dernæst at vi kan forberede os bedst muligt på samtalen. Endeligt, hvis du ønsker at gøre brug af vores ydelser, er det for at overholde krav til bogføring- og regnskabloven.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores eventuelle aftale om at levere en varer til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

• Tilmelding af nyhedsbrev via vores hjemmeside www.inter-gastro.dk

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende oplysninger:
– Navn
– Firma
– Firmaadresse
– E-mailadresse
– Mobilnummer

Formålet med indsamlingen er at kunne varetage vores interesse i at kunne levere et relevant nyhedsbrev til dig, som du givet tilsagn til at modtage.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger er vores salg- og marketingsafdelingen, som vil anvende dem til at sende relevante nyhedsbreve ud. Oplysningerne vil ikke blive overført til andre eller andre lande.

Dine oplysninger vil kun blive gemt, så længe du ønsker at modtage nyhedsbrev og evt. anden information for os.

• Håndtering af kundeoplysninger

Formålet med indsamlingen af oplysninger er med henblik på indgåelse og gennemførelse af indgående aftaler og efterfølgende fakturering og evt. rykker

Når du indgår en aftale med IG-gruppen, indsamler, registrerer og opbevarer vi en række person- og kundeoplysninger så som:
– Navn
– Adresse
– CPR nummer
– Firma
– Firmaadresse
– CVR nummer
– E-mailadresse
– Mobilnummer
– Stilling
– Register over købte varer
– Fakturerede beløb
– Rabatordninger
– Rykkerbreve
– Rykkergebyr og morarenter
– Inkassobehandling af tilgodehavende

I en række tilfælde skal eller kan IG-Gruppen være nødsaget til at videregive person- og kundeoplysninger til relevante modtagere så som:

– Offentlige myndigheder (SKAT)
– Eksternt faktureringsbureau
– Ekstern bogholder
– Ekstern revision
– Eksterne inkasso firma
– IT- Support
– Forsikring

Dine rettigheder

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

Ret til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

Oplysninger slettes automatisk, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring, herunder hensynstagen til frister i lovgivning, fx forældelses – og bogføringsfristen.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

Du kan læse nærmere om vores sikkerhedsforanstaltninger i vores sikkerhedspolitik som du finder her.

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Ring til os +45 43 29 20 00